Ze života naší školy

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Zprávy a novinky

Blog:

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŽÁKY I RODIČE

školní rok 2021 - 2022

Provoz Mateřské školy: 6.00 – 16.00 hodin.

Děti MŠ se netestují na Covid-19, nemají ochranu úst a nosu. Ochranu úst a nosu musí mít doprovázející osoba.

Děti s příznaky respiračních onemocnění nemohou navštěvovat MŠ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz Školní družiny: 6.00 – 16.00 hodin

Začátek vyučování: 7.50 hodin (pozor změna!)

Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před začátkem vyučování.

Nový časový rozvrh hodin:

1. hodina 7.50 - 8.35

2. hodina 8.45 - 9.30

3. hodina 9.50 - 10.35

4. hodina 10.45 - 11.30

5. hodina 11.40 - 12.25

OBĚD

6. hodina 12.55 - 13.40

Všichni žáci budou chodit na oběd po 5. vyučovací hodině – ve 12.25 hodin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření spojená s Covid-19:

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků v termínech 1., 6. a 9. září.

Žáci musí nosit ochranný prostředek úst a nosu ve společných prostorech školy. Vyučování ve třídách proběhne bez roušek.

Testování nepodstupují žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Doprovázející osoba musí mít ochranu úst a nosu.

Datum: 3.11.2021 10:24:22

Autor: Administrator

Komentáře: 0

Kategorie: Důležitá oznámení

Všechny kategorie

Komentáře:

* žádné komentáře

Přidat komentář:

Nástěnky tříd

Jiná důležitá oznámení jsou vyvěšena na nástěnkách v každé třídě a žáci jsou na tyto věci upozorňování.

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Zprávy a novinky