Vítejte na stránkách naší milé školy!

Nacházíte se zde: Úvodní stránka

ZŠ a MŠ Jestřebí - obnovení výuky

Obec Jestřebí jako zřizovatel Základní a Mateřské školy Jestřebí po zvážení situace související s uvolňováním mimořádných opatření na potlačení epidemie nemoci Covid-19 a se souhlasem ředitelky školy obnovuje výuku a to:

- v Mateřské škole Jestřebí od 18.5.2020

- v Základní škole Jestřebí od 25.5.2020

Fungování předškolního a školního zařízení se bude řídit nastavenými hygienickými pravidly a podmínkami.

Pod odkazy najdete:

Pravidla provozu Základní školy do konce školního roku 2019/2020

Pravidla provozu Mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

Stáhněte si a vyplňte také:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění u školáka

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění u dítěte

ZŠ a MŠ Jestřebí - zápis do MŠ 2020-2021

Zápis dětí do Mateřské školy Jestřebí se koná

od 2. května 2020 do 16. května 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zákonný zástupce doručí Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení k očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu jedním z těchto způsobů:

- do datové schránky školy (f3umd4i)

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) zsjestrebi@seznam.cz

- poštou

- osobně v zalepené obálce do schránky školy

Zde si stáhněte Žádost o přijetí, Čestné prohlášení a Kritéria k přijetí do MŠ

Telefonické spojení: tel. 583 416 344 nebo mob. 739 047 292

ZŠ a MŠ Jestřebí - zápis do 1. ročníku 2020-2021

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Jestřebí pro školní rok 2020/2021 se koná

od 1. dubna 2020 do 30.dubna 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014 a dětí s odloženou školní docházkou.

Zákonný zástupce doručí Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání jedním z těchto způsobů:

- do datové schránky školy (f3umd4i)

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) na adresu zsjestrebi@seznam.cz

- poštou

- osobně v zalepené obálce do schránky školy

Pod tímto odkazem najdete ke stažení formuláře potřebné k zápisu dítěte do ZŠ.

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 739 047 292

V souladu s Mimořádným opatřením vydaným Vládou České republiky
a Mimořádným opatřením vydaným Obcí Jestřebí zůstane od 11. března 2020

UZAVŘENÁ ZÁKLADNÍ I MATEŘSKÁ ŠKOLA JESTŘEBÍ

Zákaz výuky platí do odvolání a o jeho zrušení, podléhající příznivému vývoji epidemie onemocnění COVID-19, vás budeme informovat telefonicky a na webových stránkách školy.

Mimořádné opatření Vlády České republiky

Mimořádné opatření Obce Jestřebí

Naše Základní a Mateřská škola je nedílnou součástí obce Jestřebí a k ní příslušejícímu sousednímu Pobučí. Přestože není příliš velká (učíme se ve dvou prostorných třídách, v jedné prvňáci spolu s druháky a ve druhé jsme od třeťáků po páťáky), má velkou výhodu v tom, že stojí na místě obklopeném krásnou přírodou a je snadno dostupná pro nás děti i naše rodiče. Jestli chcete, přečtěte si něco víc o historii a současnosti školy.

Školáci v leckterém městě by nám mohli závidět nejenom okolní louky a lesy, kde na vlastní oči, uši i ruce poznáváme rostliny a zvířata, ale také příjemnou rodinnou atmosféru, ve které se tady vzděláváme a vyrůstáme. A i když jsme škola vesnická, můžeme se pochlubit moderním vybavením, jako je veliká interaktivní tabule nebo nově zařízená počítačová učebna. Koukněte se na fotky, jak to u nás vypadá, a ještě lepší bude, když se k nám přijdete rovnou podívat osobně.

Školní třída ZŠ a MŠ Jestřebí

AKTUALITYPODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem rodičům, příznivcům a sponzorům Základní a Mateřské školy Jestřebí za materiální pomoc, dary a jakoukoliv jinou podporu. Moc si vašeho zájmu vážíme.Nacházíte se zde: Úvodní stránka