O škole a školství v Jestřebí

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » O škole

Podle dostupných historických pramenů se naši jestřebští předkové učili ve vlastní škole společně se svými vrstevníky z obcí Jestřebíčko, Pobučí a Lupěné už na sklonku 18. století za vlády panovnice Marie Terezie. Kolem roku 1820 nechala obec v místech dnešního úřadu postavit přízemní školní budovu, ke které bylo roku 1863 přistavěno patro a škola se tak stala místní pýchou, poněvadž okolní vesnice tehdy ještě žádné vzdělávací ústavy neprovozovaly. O rozvoj školství v Jestřebí se později významnou měrou zasloužil učitel Reimund Snášel, který zde působil od roku 1893.

Školáků pak dál utěšeně přibývalo a za nějaký čas jim začaly být třídy malé. V letech 1927 - 1928 tak mezi Jestřebím a Jestřebíčkem i za pomoci občanů vyrostla nová moderní škola a 1. září 1928 do jejích lavic zasedli první žáci. S přístavbou tělocvičny a po několika rekonstrukcích nám slouží až do dnešních dnů a pořád do ní chodíme stejně rádi.

V současné době obecní příspěvková organizace sestává ze základní školy, mateřské školy, školní družiny a kuchyně s jídelnou. Učíme se podle vzdělávacího programu, díky kterému máme výuku zpestřenou o řadu nejenom venkovních činností, jaké děti ve městě nikdy nepoznají. Od mala si tak pěstujeme vztah k okolní přírodě, obci i k lidem, kteří v ní žijí.

Naše milá škola je malotřídní a kromě nás Jestřebáků sem dnes jezdí i kamarádi z Pobučí. Jsme rozdělení do dvou tříd, v jedné se spolu učí prvňáci s druháky a ve druhé třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Od šestého ročníku pak pokračujeme na druhém stupni v některé ze zábřežských základních škol.

Přijďte se podívat, jak to u nás ve škole máme krásné, a co všechno tady mohou zažít i vaše děti.

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » O škole