Vítejte na stránkách naší milé školy!

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Úvodní stránka

ZŠ a MŠ Jestřebí - návrat do školky

Od pondělí 10.5.2021 bude OTEVŘENÁ Mateřská škola Jestřebí

pro všechny děti bez povinnosti jejich testování na nemoc Covid-19

Děti v mateřské škole NEMUSÍ nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu

Pro doprovod dítěte do vnitřních prostor MŠ platí:

  • pouze 1 osoba
  • s ochranou úst a nosu
  • pobyt na nezbytně nutnou dobu
  • ZÁKAZ VSTUPU do prostor základní školy

Naše Základní a Mateřská škola je nedílnou součástí obce Jestřebí a k ní příslušejícímu sousednímu Pobučí. Přestože není příliš velká (učíme se ve dvou prostorných třídách, v jedné prvňáci spolu s druháky a ve druhé jsme od třeťáků po páťáky), má velkou výhodu v tom, že stojí na místě obklopeném krásnou přírodou a je snadno dostupná pro nás děti i naše rodiče. Jestli chcete, přečtěte si něco víc o historii a současnosti školy.

Školáci v leckterém městě by nám mohli závidět nejenom okolní louky a lesy, kde na vlastní oči, uši i ruce poznáváme rostliny a zvířata, ale také příjemnou rodinnou atmosféru, ve které se tady vzděláváme a vyrůstáme. A i když jsme škola vesnická, můžeme se pochlubit moderním vybavením, jako je veliká interaktivní tabule nebo nově zařízená počítačová učebna. Koukněte se na fotky, jak to u nás vypadá, a ještě lepší bude, když se k nám přijdete rovnou podívat osobně.

Školní třída ZŠ a MŠ Jestřebí

AKTUALITYTESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE
NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Důležité informace
pro žáky i rodiče!!!PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem rodičům, příznivcům a sponzorům Základní a Mateřské školy Jestřebí za materiální pomoc, dary a jakoukoliv jinou podporu. Moc si vašeho zájmu vážíme.Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Úvodní stránka