Vítejte na stránkách naší milé školy!

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Úvodní stránka

ZŠ a MŠ Jestřebí - drakiáda 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŽÁKY I RODIČE - školní rok 2021 - 2022

Provoz Mateřské školy: 6.00 – 16.00 hodin.

Děti MŠ se netestují na Covid-19, nemají ochranu úst a nosu. Ochranu úst a nosu musí mít doprovázející osoba.
Děti s příznaky respiračních onemocnění nemohou navštěvovat MŠ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz Školní družiny: 6.00 – 16.00 hodin

Začátek vyučování: 7.50 hodin (pozor změna!)

Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před začátkem vyučování.

Nový časový rozvrh hodin:

1. hodina 7.50 - 8.35
2. hodina 8.45 - 9.30
3. hodina 9.50 - 10.35
4. hodina 10.45 - 11.30
5. hodina 11.40 - 12.25
OBĚD
6. hodina 12.55 - 13.40

Všichni žáci budou chodit na oběd po 5. vyučovací hodině – ve 12.25 hodin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření spojená s Covid-19:

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků v termínech 1., 6. a 9. září.

Žáci musí nosit ochranný prostředek úst a nosu ve společných prostorech školy. Vyučování ve třídách proběhne bez roušek.

Testování nepodstupují žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Doprovázející osoba musí mít ochranu úst a nosu.

Naše Základní a Mateřská škola je nedílnou součástí obce Jestřebí a k ní příslušejícímu sousednímu Pobučí. Přestože není příliš velká (učíme se ve dvou prostorných třídách, v jedné prvňáci spolu s druháky a ve druhé jsme od třeťáků po páťáky), má velkou výhodu v tom, že stojí na místě obklopeném krásnou přírodou a je snadno dostupná pro nás děti i naše rodiče. Jestli chcete, přečtěte si něco víc o historii a současnosti školy.

Školáci v leckterém městě by nám mohli závidět nejenom okolní louky a lesy, kde na vlastní oči, uši i ruce poznáváme rostliny a zvířata, ale také příjemnou rodinnou atmosféru, ve které se tady vzděláváme a vyrůstáme. A i když jsme škola vesnická, můžeme se pochlubit moderním vybavením, jako je veliká interaktivní tabule nebo nově zařízená počítačová učebna. Koukněte se na fotky, jak to u nás vypadá, a ještě lepší bude, když se k nám přijdete rovnou podívat osobně.

Školní třída ZŠ a MŠ Jestřebí

AKTUALITYVE ŠKOLCE JSME
PEKLI OVOCNÝ ČAJ
podívejte se na fotkyMÁME NOVOU ŠKOLKU,
OPRAVENOU TELOCVIČNU
A DALŠÍ KRÁSNÉ PROSTORY
prohlédněte si je ve fotogaleriiROZVRH HODIN 2021 - 2022
- dokument ke staženíPODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem rodičům, příznivcům a sponzorům Základní a Mateřské školy Jestřebí za materiální pomoc, dary a jakoukoliv jinou podporu. Moc si vašeho zájmu vážíme.Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Úvodní stránka