ROZVRH HODIN platný od 1. 9. 2022

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » O škole » Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2022-23 ZŠ Jestřebí

VYSVĚTLIVKY:

ČJ - Český jazyk a literatura

ČJ čt - čtení

M - Matematika a její aplikace

A - Anglický jazyk

PRV - Prvouka

- Přírodověda

VL - Vlastivěda

- Pracovní činnosti

INF - Informační a komunikační technologie

TV - Tělesná výchova

VV - Výtvarná výchova

HV - Hudební výchova

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » O škole » Rozvrh hodin