Nacházíte se zde: Úvodní stránka » O škole » Základní škola

Základní škola

O naší škole

Škola se nachází v příjemném prostředí a je dostupná i dojíždějícím žákům.

V budově školy jsou dvě učebny vybavené interaktivními tabulemi, jedna počítačová učebna, učebna školní družiny, tělocvična, školní kuchyně s jídelnou, šatna žáků, kabinet pomůcek, třída mateřské školy se šatnou a sociálním zařízením.Školní zahrada je vybavena herními prvky.V blízkém okolí školy se nachází lesy i louky.

Od 1. 9. 2007 vyučujeme podle nového ŠVP 025/07„Duhový most“. Školní vzdělávací program vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.

Snažíme se vytvořit dětem rozmanité, pestré prostředí k jejich harmonickému vývoji.Respektujeme osobnost žáka a jeho individuální potřeby.Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojit si sociální dovednosti.

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » O škole » Základní škola